วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน

พบกับความความร่มรื่นของสถานที่และเหมาะแกการจัดกิจกรรมต่างๆ

ความสะดวกสบายเป็นพิเศษ หรูหราที่สุด และบริการไร้ที่ติกับ Thank​sin​a Booking

ห้องประชุมวิทยาลัยภูมิปัญญา

บริการห้องพักหรูหราทันสมัย สะอาดสะดวกสะบายเหมาะแกการพักผ่อน

ห้องประชุมไพบูลย์

ผ่อนคลายอย่างมีสไตล์ในพื้นที่แสนสบายที่ตกแต่งและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย

ติดต่อจองห้องรายละเอียด

ห้องประชุมสารูป

ผ่อนคลายอย่างมีสไตล์ในพื้นที่แสนสบายที่ตกแต่งและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย

ติดต่อจองห้องรายละเอียด

ห้องประชุมวิเชียร

ผ่อนคลายอย่างมีสไตล์ในพื้นที่แสนสบายที่ตกแต่งและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย

ติดต่อจองห้องรายละเอียด

ห้องประชุมสุทธิวงศ์

ผ่อนคลายอย่างมีสไตล์ในพื้นที่แสนสบายที่ตกแต่งและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย

ติดต่อจองห้องรายละเอียด

Hotel Booking

ไฮไลท์

แกลเลอรีภาพของเรา