วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน

Thanksina Booking

ห้องประชุมไพบูลย์

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยพร้อมอุปกรณ์ที่ค่อย Suppost ในการจัดประชุมและทำกิจกรรมต่างๆ

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งที่ควรทราบ

  • อัตราการบริการมี 2 เลสราคาให้บริการ
    • ราคาต่อวัน
    • ราคาครึ่งวัน
  • สามารถสั่งอาหารว่าง หรือ เบรกได้ 
  • มีอุปกรณ์ให้เช่าในการจัดประชุมนอกเหนือจากสิ่งอำนวนความสะดวก
  • ห้ามนำอาหารจากภายนอกเข้ามารับประทาน

ให้บริการห้องประชุมที่ทันสมัยครบครันกับอุปกรณ์และการบริการ

รูปแบบการจัดห้อง