ทักษิณาคาร

Thanksina Booking

ห้องราชพฤกษ์

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยพร้อมอุปกรณ์ที่ค่อย Suppost ในการจัดประชุมและทำกิจกรรมต่างๆ

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งที่ควรทราบ

  • หากผู้ใช้บริการ(หน่วยงานภายนอก)ใช้บริการห้องประชุมเกิน 8 ชั่วโมงทางฝ่ายสถานที่จะคิดชั่วโมงละ 800 บาท
  • หากผู้ใช้บริการ(หน่วยงานภายใน)ใช้บริการห้องประชุมเกิน 8 ชั่วโมงทางฝ่ายสถานที่จะคิดชั่วโมงละ 400 บาท
  •  
  • สามารถสั่งอาหารว่าง หรือ เบรกได้ 
  • มีอุปกรณ์ให้เช่าในการจัดประชุมนอกเหนือจากสิ่งอำนวนความสะดวก
  • ห้ามนำอาหารจากภายนอกเข้ามารับประทาน

ให้บริการห้องประชุมที่ทันสมัยครบครันกับอุปกรณ์และการบริการ

รูปแบบการจัดห้อง